Lämna
sidan

Våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper. Kvinnojouren Borlänge anser, i likhet med FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, att det har sin förklaring i den maktobalans som finns mellan könen.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper. Kvinnojouren Borlänge anser, i likhet med FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, att det har sin förklaring i den maktobalans som finns mellan könen.

Varningssignaler

Du skuldbeläggs och kritiseras

Det du gör nedvärderas

Din partner kräver att alltid kunna nå dig på telefon

Du övertalas att avstå från intressen och vänner

Ditt klädval styrs

Din partner kräver att få skjutsa dig vart du än ska

Din partner visar överdriven omtänksamhet med inslag av kontroll

Du måste alltid uppge var du har varit och vem du har träffat

Dina åsikter ifrågasätts burdust och respektlöst

Du kallas för kränkande saker, ofta med sexuell anknytning

Du hotas och angrips fysiskt

Instängd hand

Du skuldbeläggs och kritiseras

Det du gör nedvärderas

Din partner kräver att alltid kunna nå dig på telefon

Du övertalas att avstå från intressen och vänner

Ditt klädval styrs

Din partner kräver att få skjutsa dig vart du än ska

Din partner visar överdriven omtänksamhet med inslag av kontroll

Du måste alltid uppge var du har varit och vem du har träffat

Dina åsikter ifrågasätts burdust och respektlöst

Du kallas för kränkande saker, ofta med sexuell anknytning

Du hotas och angrips fysiskt

Vad är våld?

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något den vill”

//Per Isdal

 

Exempel på våld:

Psykiskt våld
Sexuellt våld
Fysiskt våld
Ekonomiskt våld
Materiellt våld (tex slå sönder saker)
Hot och trakasserier
Tvingas se pornografi mot sin vilja
Försummelse (tex att inte hjälpa en partner med funktionsnedsättning)

öga

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något den vill”

//Per Isdal

 

Exempel på våld:

Psykiskt våld
Sexuellt våld
Fysiskt våld
Ekonomiskt våld
Materiellt våld (tex slå sönder saker)
Hot och trakasserier
Tvingas se pornografi mot sin vilja
Försummelse (tex att inte hjälpa en partner med funktionsnedsättning)

Våldets normaliseringsprocess

Första tecknen

I en relation där det förekommer våld har det ofta börjat med ett kontrollerande beteende från partnerns sida. Du kritiseras, hindras från att umgås med vänner och din partner kräver att du ska anpassa dig efter hans behov. Han kräver att alltid veta var du är, han kan visa omsorg som slutar med att du isoleras. Verbala kränkningar med sexuella anknytningar är vanligt. Ditt livsutrymme minskar och han får mer och mer kontroll. Den psykiska misshandeln där du gradvis bryts ner gör det fysiska våldet möjligt.

 

Våldsspiralen stegras

Nästa steg i våldsspiralen är för många hot och fysiskt våld och du tvingas anpassa dig ytterligare för att inte utsättas för mer våld. Sexuellt våld och tvång är mycket vanligt. Gradvis blir våldet grövre och mer frekvent. En del kvinnor vågar inte lämna sin partner eftersom han då hotar att döda henne eller ta deras gemensamma barn ifrån henne. Många kvinnor lämnar den våldsamme mannen när barnen eller ett husdjur utsätts.

 

Växelverkan mellan kärlek och våld

I ett förhållande där det förekommer våld är det väldigt ofta en växelverkan mellan värme, kärlek, passion, fina ord och psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. För många är det svårt att bryta den destruktiva relationen eftersom man hoppas att det inte ska hända igen och att det finns mycket som är fint i relationen.

 

Samkönade relationer

En stor majoritet av det våld som utförs i nära relationer är av män mot kvinnor. Våld i samkönade relationer förekommer också. Våldets normaliseringsprocess fungerar på liknande sätt om parterna är av samma kön. Kvinnor som är utsatta av en annan kvinna är naturligtvis välkomna att söka stöd hos Kvinnojouren Borlänge.

kvinnaohund

Första tecknen

I en relation där det förekommer våld har det ofta börjat med ett kontrollerande beteende från partnerns sida. Du kritiseras, hindras från att umgås med vänner och din partner kräver att du ska anpassa dig efter hans behov. Han kräver att alltid veta var du är, han kan visa omsorg som slutar med att du isoleras. Verbala kränkningar med sexuella anknytningar är vanligt. Ditt livsutrymme minskar och han får mer och mer kontroll. Den psykiska misshandeln där du gradvis bryts ner gör det fysiska våldet möjligt.

 

Våldsspiralen stegras

Nästa steg i våldsspiralen är för många hot och fysiskt våld och du tvingas anpassa dig ytterligare för att inte utsättas för mer våld. Sexuellt våld och tvång är mycket vanligt. Gradvis blir våldet grövre och mer frekvent. En del kvinnor vågar inte lämna sin partner eftersom han då hotar att döda henne eller ta deras gemensamma barn ifrån henne. Många kvinnor lämnar den våldsamme mannen när barnen eller ett husdjur utsätts.

 

Växelverkan mellan kärlek och våld

I ett förhållande där det förekommer våld är det väldigt ofta en växelverkan mellan värme, kärlek, passion, fina ord och psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. För många är det svårt att bryta den destruktiva relationen eftersom man hoppas att det inte ska hända igen och att det finns mycket som är fint i relationen.

 

Samkönade relationer

En stor majoritet av det våld som utförs i nära relationer är av män mot kvinnor. Våld i samkönade relationer förekommer också. Våldets normaliseringsprocess fungerar på liknande sätt om parterna är av samma kön. Kvinnor som är utsatta av en annan kvinna är naturligtvis välkomna att söka stöd hos Kvinnojouren Borlänge.