Lämna
sidan

Kvinnojouren Borlänge

KVINNOJOUREN BORLÄNGE är en ideell feministisk organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden. Att vara feminist innebär för oss att vi ser att vi lever i ett ojämställt samhälle och vi vill göra något åt det. I likhet med FN anser vi att den övergripande förklaringen till mäns våld mot kvinnor är den ojämställdhet som råder i vårt samhälle – att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp.

 

KVINNOJOUREN BORLÄNGE har anställda som arbetar dagtid under vardagar och ideellt engagerade jourkvinnor under helger. Vi som arbetar i Kvinnojouren Borlänge har en djup kunskap om mäns våld mot kvinnor och kompetens inom bland annat KBT, traumabehandling, motiverande samtal (MI) och sorgebearbetning. Vi har ett feministiskt perspektiv med könsmaktsförståelse, vi ger stöd kvinna till kvinna och vi tror på kvinnan och hennes egen kraft att frigöra sig.

 

KVINNOJOUREN BORLÄNGE är anslutna till Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

INLOGG

Stark kvinna

KVINNOJOUREN BORLÄNGE är en ideell feministisk organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden. Att vara feminist innebär för oss att vi ser att vi lever i ett ojämställt samhälle och vi vill göra något åt det. I likhet med FN anser vi att den övergripande förklaringen till mäns våld mot kvinnor är den ojämställdhet som råder i vårt samhälle – att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp.

 

KVINNOJOUREN BORLÄNGE har anställda som arbetar dagtid under vardagar och ideellt engagerade jourkvinnor under helger. Vi som arbetar i Kvinnojouren Borlänge har en djup kunskap om mäns våld mot kvinnor och kompetens inom bland annat KBT, traumabehandling, motiverande samtal (MI) och sorgebearbetning. Vi har ett feministiskt perspektiv med könsmaktsförståelse, vi ger stöd kvinna till kvinna och vi tror på kvinnan och hennes egen kraft att frigöra sig.

 

KVINNOJOUREN BORLÄNGE är anslutna till Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

INLOGG

Stark kvinna

Arbetssätt

   Vi har ett feministiskt perspektiv med könsmaktsförståelse

   Vi tror på kvinnan och hennes egen kraft att frigöra sig

   Vi agerar med kvinnans samtycke

   Vi ger kvinnan rätten att få vara anonym

   Vi ser barnen som egna individer med egna behov av stöd

 

 

 

 

 

 

 

Kvinna med huvtröja

   Vi har ett feministiskt perspektiv med könsmaktsförståelse

   Vi tror på kvinnan och hennes egen kraft att frigöra sig

   Vi agerar med kvinnans samtycke

   Vi ger kvinnan rätten att få vara anonym

   Vi ser barnen som egna individer med egna behov av stöd