Lämna
sidan
Somalisk kvinna

Somaliska / Soomaali

Waxaad caawinaad waydiisan kartaa hoyga dumarka, hadii ay ku soo gaadhay dhibaato maskaxiyan ahi, galmo ahaan ama dagaal laguu geysto. Laguma magacaabi doono. Waxaa nasaaran waajibaadka aamuska. Dhamaan dumarka iyadoo aan loo eegayn meesha ay ka soo jeedaan bulshada ama dhaqan ahaan, jinsiyad ahaan, galmo ahaan, da’ ama laxaad la’aan ayay xaq u leehiyiin in loola kulmo loolana dhaqmo si ay xushmad ku jirto. Hadii aad dagan tahay Borlänge oo aad u baahan tahay caawimo iyo gargaar, nala soo xidhiidh!

 

GARGAAR NOOCYO KALA DUWAN LEH:

• Gargaar la hadal ah – la kulan ama telefoon.

• Degaan la qariyey ayaa lagu dejinayaa markii ay jirto xaalad deg deg ah.

• Caawimo wax qabad leh – gargaar soo mara xidhiidhka booliiska, qareenka, adeega bulshada iyo daaweyn jidhka iyo maskaxda ah

• Talo bixin – gargaar la siiyo qaraabada iyo asxaabta dadka la soo gaadhsiiyey dagaalka.

 

NALA SOO XIDHIIDH:

Kvinnojouren Borlänge

Box 850, 781 28 Borlänge

Tel: 0243-814 01

Isniinta ilaa Khamiista 09.00-16.00 Jimce ilaa Axad 09.00- 21.00

Hoyga dumarka waxa lagala soo xidhiidhi karaa xiliyada kale iyadoo booliiska Borlänge la soo maraayo, tel: 114 14

Fakis: 0243-21 12 47

Emaylka: borlange@roks.se

Bogga internetka: www.kvinnojourenborlange.se