LÄMNA
SIDAN
LÄMNA
SIDAN

SKYDDAT BOENDE

 • Enbart kvinnor i personalen
 • 40 års erfarenhet av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation
 • Kunskap om barns reaktioner och behov efter upplevelser av våld
 • Kontaktperson till kvinnor
 • Kontaktperson till barn
 • Individuell handlingsplan
 • Samtalsstöd
 • Praktiskt stöd
 • Aktiviteter
 • Lekrum
 • Riskbedömningar (FREDA och Patriark)
 • Skalskydd
 • Husdjur kan medtagas i ett av våra boenden


Hos oss får kvinnorna och barnen mer än bara ett tillfälligt skydd!


PLACERINGFÖRFRÅGAN FÖR SOCIALTJÄNST
Telefon-ikon

Telefon:

0243-814 01
073-709 66 96
Eller via 114 14 utanför vanlig arbetstid.