LÄMNA
SIDAN
LÄMNA
SIDAN

SKYDDAT BOENDE

 • Enbart kvinnor i personalen
 • 40 års erfarenhet av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation
 • Kunskap om barns reaktioner och behov efter upplevelser av våld
 • Riskbedömningar: FREDA och PATRIARK
 • Kontaktperson till kvinnor
 • Kontaktperson till barn
 • Individuell handlingsplan
 • Stödsamtal
 • Praktiskt stöd
 • Stöd i kontakt med myndigheter
 • Aktiviteter
 • Tillgång till gym
 • Lekrum
 • Skalskydd och polislarm
 • Husdjur kan medtagas i ett av våra boenden


Hos oss får kvinnorna och barnen mer än bara ett tillfälligt skydd!

PLACERINGFÖRFRÅGAN FÖR SOCIALTJÄNST
Telefon-ikon
0243-814 01
073-709 66 96
Mail-ikon

Telefon:

borlange@roks.se
Eller via 114 14 utanför kontorstid.

Telefon:

Mail: